Käsundusleping, kui kolmepoolne töösuhe

Mis on käsundusleping? On keeruline vastata ilma juriidilisi termineid kasutades, kuid antud artikkel seisnebki selles, et teemat käsitleda kõigile arusaadavalt. Käsundusleping reguleerib kahe või rohkema lepingupoole õigusi ja kohustusi. Enamjaolt on lepingupooli kaks, kuid meie vaatleme kolmepoolset töösuhet: töö tellija (Käsundiandja), töö teostaja (Käsundisaaja) ja kelle jaoks antud tööd tehakse (Kasutajaettevõte). Käsundusleping annab töö teostajale suurema iseseisvuse, kuid meeles tuleb pidada, et need lepingud peavad olema pikemad ja põhjalikumad, kehtivad ainult lepingus kirjas olevad tingimused. Milleks siis üldse käsundusleping? Käsundusleping ei erine oma põhimõttelt töölepingust – vajadus leida töö teostaja. Kuid vahel ei piisa kõige levinuima variandi kasutamisest, seepärast kasutataksegi…
Loe edasi

Töötamine vanemas eas – piirang või eelis?

Vastavalt tänapäevasele tööturu seisule, kui tööandjad on mures noorte tööturul sisenejate ebarealistilike soovidega, on esile kerkinud rohkem sotsiaalkampaania “vanus on väärtus”, millega aidatakse tõsta vanemaealisi töötajaid. Näidata nende väärtust ning kogemuspagasit tööandjatele enam. Milleks sellest kirjutan? Meieni jõuab see teema üsnagi palju, kus vanemas eas tööotsija on ebakindel ning kahtlev, kas sobib ning kas konkureerivale kohale valitakse. Kogu see julgustustöö teeme meelsasti ära, kuid soovin jagada sõnumit laiemale lugejaskonnale ja ehk julgustada mõnda tööotsijat turul pakkumisi avastama sirgema seljaga. HR Agency partnerid on mõistvad ja näevad kogemuses ja tööharjumuses suurt väärtust. Oleme jaganud töökohti arvestades iga inimese enda soovi, võimalust…
Loe edasi

Uus meeskond ja sulandumine

“Aga kuidas seal ettevõttes uusi inimesi vastu võetakse?” – just niimoodi küsitakse meie käest tihti juba esimesel kõnel. Miks? Tundub, et uude meeskonda astumine tekitab veidi kõhedust nii noorematele kui vanamatele inimestele. Kuna meie partnerite hulka kuuluvad mitmed suured ettevõtted, mille värbamisprotsessi mahukus on rohkem kui 10 inimest korraga, siis oleme leidnud ühe lahendusena korraldada grupivestlus. See tundub küll hull ja ebameeldiv, aga oleme suutnud tõestada hoopis vastupidist. Oluline, et inimene on kursis, mis on teda ees ootamas, lisaks tuleb juba vestlusel luua turvaline ja mõnus õhkkond, kus tööotsija ei ole kui uurija juures. Küsimustega tuleb olla pehme ja julgustada…
Loe edasi